Gastcolleges Energiemanagementsystemen (EMS)

In samenwerking met het studiebureau E20 worden er twee gastcolleges georganiseerd rond de topic energiemanagementsystemen. Twee sprekers van het studiebureau E20 bespraken in het eerste gastcollege op 7 mei, met als doelgroep studenten professionele opleiding energietechnologie en masteropleiding energie, o.a. volgende items : de structuur van een EMS, energieaudits, investeringsanalyse, subsidiëringen.

Volgende week donderdag op 21 mei gaat er een tweede gastcollege door, gebracht vanuit het team van EnerProf (Tetra-IWT). Dit gastcollege bouwt voort op het eerste en zal enerzijds met behulp van casestudies voortvloeiend uit de samenwerking met diverse industriële partners, de relevantie van Energiemanagementsystemen aantonen. Anderzijds zal er een inleiding worden gegeven inzake het bewaken van energiestromen. Het gastcollege wordt afgerond met een rondleiding die de structuur en mogelijkheden van het lokale EMS op de technologiecampus Gent demonstreert. Dit tweede gastcollege staat ook open voor externen en gaat door van 9u tot 11u in het Groot Auditorium op de Technologiecampus Gent (Gebroeders De Smetstraat 1 te Gent)