Mobiele meeteenheden Westmalle

Op vrijdag 9 april 2015 zijn de vijf mobiele meeteenheden succesvol ingezet bij de brouwerij van de abdij te Westmalle. Het doel van deze meetcampagne is een overzicht te krijgen van de energiestromen in het bedrijf voor en na verscheidene ingrepen en vernieuwingen in het productieproces. Deze eerste meting heeft als doel de actuele energievraag gedetailleerd in kaart te brengen.

Het installeren van de meeteenheden liep echter niet zonder slag of stoot. Door de hoge mate van afscherming van de geleiders in de verdeelborden was een rechtstreekse stroommeting onmogelijk. Hierdoor waren we genoodzaakt om gebruik te maken van de reeds geïnstalleerde energiemonitoren (Siemens en Socomec) in de verdeelborden. Deze werden op hun beurt uitgelezen door de door ons ontwikkelde mobiele meeteenheden. Het feit dat het mogelijk is om externe meeteenheden uit te lezen enerzijds, en van diverse types anderszijds, toont opnieuw de universeel inzetbaarheid en relevantie van de ontwikkelde toestellen aan. Deze eigenschappen worden verder verfijnd in de nieuwe meettoestellen die momenteel worden ontwikkeld.