Nieuws

Een geslaagde "Studiedag EnerProf"

Tijdens de studiedag werden een aantal gastsprekers (Koen Vandermot - Elia, Stijn Vandenbroucke - Linkworx, Sam Tytgat - DTplan) aan het woord gelaten die elk in hun domein expert zijn in energiebeheersing en energiemanagementsystemen. Daarnaast werden de projectresultaten van EnerProf (IWT 140300) naar een zo ruim mogelijk doelpubliek kenbaar maken. Met meer dan 50 deelnemers kijken we tevreden terug naar een geslaagde studiedag. Bekijk de studiedag ook op twitter!

 

Koen Vandermot - Elia

 

Stijn Vandenbroucke - Linkworx

 

Sam Tytgat - DTplan

 

Congres ICPES2016

Op het congres ICPES2016 (Parijs) werden de resultaten van EnerProf voorgesteld. 

EnerProf neemt opnieuw deel aan DTplandemodagen 2016

Er werd een overzicht gegeven van de beschikbare methoden om energiestromen te bewaken. Daarnaast is er dieper ingegaan op de nieuwste bewakingstechnologiën ontwikkeld door EnerProf.

 

Studiedag: Energiestromen en Profiellastbewaking

Programma vanaf 12 u :

12.00 – 13.15: Verwelkoming met broodjeslunch

  • 13.15: Verwelkoming door Koen Stul, projectleider EnerProf, vakgroep E&A, KU Leuven
  • 13.20: “Trends in de energiedistributie op Belgische en/of Europese schaal” door Koen Vandermot, Expert Grid Development, Elia
  • 14.00: “Een energiemanagementsysteem : hardware en veldmetingen” door Maarten Stul en Rien Leenders, projectmedewerkers EnerProf, KU Leuven en Odisee

14.45 -15.15: pauze

  • 15.15: “Case study energiemanagementsystemen” door Stijn Vandenbroucke, zaakvoerder Linkworx
  • 15.45: ”Case study energiemanagementsystemen : de valkuilen in energiemonitoring” door Sam Tytgat, zaakvoerder DTplan
  • 16.15: “Toepassingsmogelijkheden van SVM bewakingsalgoritmen bij het detecteren en classificeren van abnormale energieconsumptie in een vroeg stadium” door Maarten Stul en Rien Leenders, projectmedewerkers EnerProf, KU Leuven en Odisee

17.00: Netwerkreceptie

Open Bedrijvendag 2016

​Gedurende de open bedrijvendag op 2 oktober 2016 werden de doelstellingen en onderzoeksresultaten van EnerProf (TETRA-IWT 140300) aan een ruimer publiek voorgesteld. Uiteindelijk werden ruim 800 bezoekers verwelkomd.

 

Wedstrijd opendag 2016

 

We mochten 86 wedstrijdformulieren ontvangen. De winnaar van de wedstrijd is Buyl Dieter. Hij schatte het verbruik in op 3710,332 kWh. De Fnac bon wordt eerstdaags overhandigd. We wensen hem van harte proficiat.

Maarten Stul, Rien Leenders, Koen Stul en Liesbet Butaye

Opendeur KU Leuven - Odisee Gent

EnerProf was opnieuw aanwezig op de opendeur van KU Leuven en Odisee Technologiecampus Gent. Het project werd er voorgesteld aan de toekomstige studenten en de ouders.

EnerProf neemt opnieuw deel aan de Innovatiebeurs

KMO Kennisbeurs:  Maak kennis met kennis! Een innovatie heeft meer kans op slagen als je er de juiste experten en financiers bij betrekt. Maar waar haal je zo'n experten?

 

Op donderdag 8 oktober 2015 vond de vijfde editie van de KMO Kennisbeurs plaats. Innovatief Vlaanderen kwam deze keer samen in de Eskimofabriek te Gent om Vlaamse onderzoekers en experten uit zeer uiteenlopende domeinen te ontmoeten. Dat Vlaamse bedrijven nog steeds willen innoveren, blijkt duidelijk uit de grote 

opkomst. Nieuwe ideeën werden aandachtig besproken en eerste nuttige contacten voor toekomstige projecten werden gelegd.

KU Leuven en Odisee mocht daar uiteraard niet ontbreken. 

Met het EnerProf-project ENERgiestromen en PROFiellastbewaking  stonden we in de kijker met het attractieve demo-platform. Het laat toe om de 

DTplan Demodagen